Chritien Borgions Is d’r neet mie …….
Chritien is aajd Prins vaan CV de Braniemeekers oet ‘t jaor 1994.

 

Heer regeerde es Prins Chritien d’n ierste.‘T waor ‘n geweldig seizoen en veer es Braniemeekers kieke hei nog altied mèt väöl plezeer op trök. Dit versjrikkelek beriech is hél aongekoume binne us vereiniging. Chritien waor ‘ne mins met ‘n groet hart veur alles wat mèt vastelaovend te make had.

En in ‘t bezunder de vastelaovend in Lummel en Nazareth. Chritien; mèt pijn in us hart en mèt väöl respect numme veer aofsjeid vaan diech. Veer zalle altied aon diech en dee sjoene tied blieve dinke.
Bedaank veur alles!  Veer winse zien vruiwke, Ine, de keender, kleinkeender, femilie en vrun hiel väöl sterkte. Chritien, ‘t geit diech good….


Lede, presidium, aajd prinse C.V. de Braniemeekers en Braniemeeke

Login

Prinsegallereij

Ga naar boven