Medaalje Haw PinZoondag 17 jannewarie um 20:11 oor, had 't benkelek momint mote zien boe op veer euze nuie Hoeglöstegheid 2021 hadde wèlle oetrope. Veer kinne väöl wèlle meh, helaas wete veer oondertösse allemaol dat 't corona-virus d'r veur gezörg heet tot neet alles kin. Zoe wie 't Mestreechs gezègkde zeet: 'Alles is meugelek. meh neet 'ne naakse in z'n brook sjiete'. Mèt aander wäörd; wie gere tot veer ouch zouwe wèlle, 't geit gewoen neet.

Zoe hadde veer ouch de discussie of d'r in 't corona-jaor wel of gein medaalje zouw mote koume. Veer zien vaan meining tot veer ouch in 't 50e levesjaor vaan eus vereineging 'n medaalje mote oetbringe en oetgeve. 't kin toch neet zoe zien tot dee geweldege serie vaan 49 prachtege medaaljes oonderbroke weurt door 'n jaor vaan crisis.
Bezunder gruuts zien veer daan ouch drop tot veer uuch eus nui medaalje kinne prizzentere. (Bewunder ze oonderaon dit artikel)


Veer zien Hans Volders weer biezunder väöl daank versjöldeg veur dees prachtege sjoen medaalje. Chappeau!!! Ouch höbbe veer in ’t teike vaan ’t corona-jaor ’n waffellepke laote make. Wafellepke is ’t Mestreechs word vaan ‘t jaor gewore en is ’n aander woord veur moondkepke.

#vastelaovend2021 #plezeerensjariteit #veerzienvastelaovend

Medaalje Haw Pin 
Waffellepke

Login

Prinsegallereij

Ga naar boven