Medaalje 2

Zoondag 30 jannewarie um 20:11 oor, had ’t benkelek momint mote zien boe op veer euze nuie Hoeglöstegheid 2022 hadde wèlle oetrope. Veer kinne väöl wèlle meh, helaas wete veer oondertösse allemaol dat ’t corona-virus d’r veur gezörg heet tot neet alles kin. Obbenuits höbbe veer mote beslete tot veer geine Prins kóste oetrope.
Veureg jaor höbbe ’n soortgeliek beriech geannonceerd mèt dao in ‘n Mestreechs gezègkde:
‘Alles is meugelek, meh neet ‘ne naakse in z’n brook sjiete’.
Dat zoeväöl beteikent es: wie gere tot veer ouch zouwe wèlle, ’t geit gewoen neet.


Meh, zjus wie veureg jaor goon veer toch ’t ein en aander doen roontelum de Vastelaovend.
De sjariteit mage veer en zalle veer neet oet ’t oug verlere.
Zoe höbbe veer ouch in 2022 ’n nui medaalje oetgebrach.
Veer zien vaan meining tot veer ouch in ’t 51e levesjaor vaan eus vereineging ’n medaalje mote oetbringe en oetgeve. ’t kin toch neet zoe zien tot dee geweldege serie vaan 50 prachtege medaaljes oonderbroke weurt door nog ’n jaor vaan crisis.
Bezunder gruuts zien veer daan ouch d’r op tot veer uuch us nui medaalje kinne prizzentere. (Bewunder ze oonderaon dit artikel)

Veer zien Hans Volders obbenuits biezunder väöl daank versjöldeg veur dees prachtege sjoen medaalje. Chappeau!!!
#vastelaovend2022 #plezeerensjariteit #veerzienvastelaovend


Medaalje 2
Medaalje 3kl


Login

Prinsegallereij

Ga naar boven