20180130 192116 resized

Lummel, 30 jannewarie 2018

Lummel heet al jaore, sjus wie us stad Mestreech, ‘n Ingels park, ‘t Bethlehempark, veurheen behurende bij de Hotelvaksjaol meh allewijl openbaar, zier populair bij de hoondeleefhöbber en de vèsser. ‘t Park is ein vaan de perelkes vaan Lummel en Nazareth, ’t is door de Buurtraod Lummel benump tot “d’n Antree” vaan de zoegezagde Landgoederenzône en ‘t Boetegood Kaanjel, Geul en Maos. Dweers door ’t park kabbelt de Kaanjel die de vijvers en ’t spiegelend Chateau Bethlehem, mèt ein verbinde en vol zitte met vès. Lèt op veur de reiger want dee klajt af en tow dee vès!


Méh de Vèsvereiniging Lummel zörrig tot de vèsstand op peil blijf, sjus wie de waterstand. Zoe wie gezag de Vèsvereiniging heet ‘t behier vaan de vijvers en hèlt och ’n uigske in ‘t zeil. In ‘t park stoon prachtige aw karakteristieke buim nog oet d’n tied van de Baron de Crassier, sjoen brökskes die verboonde weure door ‘nne kroonkelende wandelweeg met dweers dedoor e fietspaad. In ‘t park steit ’n hiel aaijt parkhuiske, dat ’n aontal jaor gelije ‘n stevige rinnevasie achter de rögk heet. Dat is ouch wel te zien. Dat parkhuiske weurt ouch behiert door de Vèsvereiniging Lummel en is ouch ‘t hoonk van de vèssers.

De Vèsvereineging Lummel heet 40 leie en drei bestuursleie. Huub Engelen vaan de Hotelsjaol, Adrie Vleugels en Horrie Geraerds vaan Lummel. De vereineging is in 1989 opgeriech door o.a. Ad Geraerds, ‘t in 2011 euverleije broor van Horrie. Same doge ze ’t behier. Vaanaof 2011 is Horrie de behierder en veurzitter vaan de Vèsvereineging Lummel. In 2011 höbbe zie mèt höllep vaan aandere, maonde laank ’t parkhuiske opgeknap tot wat ‘t noe gewore is. Es te Horrie nudig höbs kins te ’t beste nao ’t park goon, dao kumps te Horrie, d’n doezendpoet, mèt neve ziech Annie d’n hoond altied tege. Snoeie, vès umzette, sluiskes instèlle, waterplante oetdunne, num meh op! Méh neet op vriedagaovend want daan löp Horrie door de Sint-Pietersberreg mèt zien vrun. Now deen Horrie, de veurzitter, dabbeleer, d’n doezendpoet, de vrijwilliger, parkbehierder, water-, sluis- en vèsstand in de gaterhawwer, dee Horrie, dee wat same met zien broer Ad o.a. de opriechters zien vaan de Vèsvereineging Lummel, dee Horrie krijg dit jaor, ’t jaor 2018, oet de han vaan d’n Hoege Hoeglöstigheid Prins Roy d’n ierste vaan de Braniemeekers de 35ste welverdeende Hoegste oondersjeiing.

Vaan harte perficia en ‘ne groete MERCI veur diene inzat veur de gemeinsjap!!!

Unaniem beslote door: • Jack Ummels naomes Toneelgroep Lummel, winnaars vaan de 34ste hoegste oondersjeiing, in 2017. • Danny Bastings, Preens Danny 1ste vaan 2017. • Cindy Braken en Jos Rokx naomes ‘t comité Hoegste oondersjeiing vaan CV de Braniemeekers.

Login

Prinsegallereij

Ga naar boven