Hoegste 2019

Ein vaan de hoegtepunte vaan ‘t jaor is veur väöle vaan Lummel en Nazareth en us de towkinning vaan de Hoegste Oondersjeiing vaan ‘t jaor 2019. De kemissie, die dit jaor de käös heet bepaold, bestoond oet aajd prins Roy d’n Ierste, de winnaar vaan ’t veurig jaor, Horrie Geraerds en get beëdigde Braniemeekers en Braniemeekerkes. Op de boetegewoen geheimeleke vergadering, ginge weer hiel get gegadigde euver de taofel.

Heerlijk toch este nog altied mèt elkaar kins bekvechte euver de kandidate. Veer höbbe noe 35 lui of vereiniginge in ’t zönneke kinne zètte, die allerlei zake gehiel vrijwillig en op de achtergroond doen veur vereininge of veur de buurt, veur iemes zörge of es groep get sjoens doen veur de gemeinsjap Lummel/Nazareth.


Allewel ’t lestig weurt door ’t opdoeke vaan vereiniginge, door ’t sterk verandere vaan de indentiteit vaan us 2 parochies, ‘t lede tekort of door politiek en woeningbeleid. De lèste jaore is ’t eigelik mer hiel mager gewore met de sociaal aktiviteite in us buurte.
Mer toch höbbe veer dit jaor weer get hiel sjoens gevoonde.

‘T moot örges zien gewees aon ’t ind vaan de jaore 70 um precies te zien 79 dat in ‘n achterkamer op de Sionsweeg iemes al lang mèt de gedachte leep um get te doen mèt de vergrijzing vaan us inwoeners, zoetot zie neet achter de geraniums bleve zitte. Dhr Kleijnen, Pa vaan Pierre, dee op de plaots vaan noe Angel de kapper de Enkabé winkel had. Heer ging themabieëinkomste organisere, oetstepkes en edere goonsdag kiene in toen nog café Brands.
‘T bleek ‘nne gouwe zat en edere goonsdagmiddag leep de café vol mèt awwere en invalide oet de hiel umstreek, um oonder ’t genot vaan koffie en zoemie de döpkes op de kaarte te zètte. De Bejaarde- en Invalide vereiniging waor e feit. Tot noe tow, 40 jaor later, weurt dat nog altied door uuch gedoon. Mer noe in ’t Lochtmanhoes.
Väöl wisselinge zien dao neet gewees. E paar jaor bij Brands, toen ‘t Lochtmanhoes, weer de Koul en weer trök in ‘t Lochtmanhoes.
Zoe ouch ’t bestuur, de kaartrekkers. Nao Opa Kleijnen waor ‘t de beurt aon Wim en Riet Scheurs en denao 14 jaor aon Thea Bosch, die allemaol same mèt hun bestuur edere goonsdag zörgden veur de preiskes en alles wat mèt kiene en gezèlligheid te make heet.

De lèste jaore weurt dit gedoon door Netty Hufkens es Veurzitster, Agnes Schols es Secretaris en euze nationale helper Giel Willems es Habsjaar.
Wie veer kinne zien, doen zie dat met väöl plezeer en leefde. Eder week kemissies doen door Giel en Netty, um weer alle prijskes bie-ein te kriege.
Agnes löp met de pepèrre roond, of ’t wel klop met de regelkes.
Geer maag wete tot daan de mestreechter wäörd, die alles te maake höbbe mèt vreigele, door de zaol goon um ’t zoe good meugelik te doen. Giel maak de zaol klaor, ’t leefs al op zoondagmörrege en daan zien zien gedachte allein nog mer bij de Bejaarde- en Invalide vereiniging.
Eedere goonsdag weure ze bijgestande door Wilma. Ton en Aloys höbbe de (oon)daankbare taak um de nummerkes aof te rope mèt alle commentaar vaan dien.

Eder jaor de kedokes met Moojerdaag, ’t lekkere ete en pakkètte met de Keers en de Paose, de hieringe op Asselegoonsdag, en daan de jaorlikse fiesaovend met lekkere muziek, heerlek ete en netuurlek gratis drinke!
Aofgeloupe jaor is weer ingezat op e klein reiske, same mèt de boot vaan Stiphout de Maos op. Deen daag waor e geweldig succes en weurt hopelik weer herhaold mèt get nuijts.

Veer es Braniemeekers wete wie lestig ’t is um get in stand te hawwe, veural in dezen tied. 40 Jaor laank höb geer zelf deveur gezörg dat de Bejaarde en Invalide nog sprinlevend zien en geer oondertösse de vereiniging zeet mèt de mieste lede hei in Lummel. De groetste dus!

`T weurt tied! Mer noe is ’t daan zoe wiet!

Veer es Braniemeekers, euze Prins Ivo d’n Ierste en alle luij die uuch allemaol e werrem hart towdrage, zien ’t demèt eins, dat dit jaor
de Hoegste Oondersjeijing 2019
weurt gegeeve aon ’t bestuur en lede vaan
BEJAARDE- EN INVALIDEVEREINIGING LUMMEL
Veur 40 jaor verteer, leefde, en inzat aon de awwere vaan hiel Mestreech.

Maoge veer daan vraoge aon Netty, de veurzitser, um bij euze Hoeglöstigheid te koume – dee trouwens uuch allemaol e werrem hart towdreug es mennekke vaan Lummel – um de Hoegste Oondersjeijing veur uuch allemaol nao 40 jaor laank in oontvangs te numme.

Login

Prinsegallereij

Ga naar boven