Hart RoedHart GeelHart GreunLeef lui oet Lummel & NazarethHart RoedHart GeelHart Greun

De kemissie die ziech heet bezig gehawwe mèt de Thoes Verseerwedstrijd heet aofgeloupe zoondag in Lummel & Nazareth gejureerd en de knoup doorgehak.
Venaovend zien de winnaars bekind gewore en höbbe veer hun verierd mèt ’n bezeukske en ‘ne sjoene pries. ’n pakkèt um de koumende vastelaovendsdaog good door te kinne koume. Cindy Quaden en Ted de Vrees naomes CV de Kakpepers en Jos Rokx en Marcel Coolen naomes CV de Braniemeekers hadde de ier um de winnaars te bedaanke en te fêtere. De winnaars: Femilie Pas (Nazareth) en femilie Smeets (Lummel).
Es extra weure zie es wiekwinnaar veurgedrage aon de “Thoes Verseerwedstrijd” vaan de Tempeleers. Wee wèt, valle zie astrein dao ouch nog in de prijze.

Naomes de besture en leie vaan
CV de Braniemeekers & CV de Kakpepers vaan harte perficia!!!
#veerzienvastelaovend
Bekiek uuch hei-oonder get foto's:

De ontvaangers vaan de Hoegste oondersjeijing

1984
Mevr. van Vlokhoven
1985
Dhr. Hermans
1986
Dhr. Heijnens
1987
Buurtraod Lummel
1988
Math Meulenberg
1989
Eugene Braken
1990
Mevr. Huveneers
1991
Dhr. Beckers
1992
Lieske Krapels
1993
Hans Volders  2 x 11
1994
Bertha v/d Hof
1995
Dhr. Bruijnen
1996
Jean Theunissen
1997
Antoinette Janssen
1998
Mevr. Ummels
1999
Leo Kochen
2000
Appie Kars
2001
Raymond Huveneers
2002
Jean Ackermans
2003
Wim Gorren
2004
Mat Brüll 3 x 11
2005
Mevr. en Dhr. Loeffen
2006
Jean Muijtjens
2007
Jo Boetsen
2008
Frans Ritz
2009
Vriendenkoer 1882
2010
Elly Oudmans – Hermans

2011
Pie Feyt

2012
Pierre Ekkerink
2013
Jäögraod Braniemeekerkes
2014
Stiechting Buurtbelangen Nazareth.

2015
Monique Ruyters

2016
Stichting Kinderboerderij
Limmel

 2017
Toneelgroep
Limmel

 2018
Horrie Geraerds

 2019
Bejaarde- en Invalidevereiniging
2020
Straotfeeste  Kasteel  Rimburglaan
 2021
Tuttebelle Club
Mestreech
   

2021 HO 7
Ein vaan de hoegtepunte vaan ‘t jaor is veur väöle vaan Lummel en Nazareth en ouch veur us, de touwkinning vaan de Hoegste Oondersjeiing vaan ‘t jaor. De Hoegste Oondersjeijing weurt jaorleks touwgekind aon ‘nne persoen, ‘nne gróp, vereineging of stiechting die zich zoonder de tesse te völle of mèt de boors veuroet te loupe op vrijwèllege basis inzet veur de gemeinsjap Lummel en/of Nazareth. Allewel en oondaanks tot ’t eders kier lestiger weurt door ’t opdoeke vaan miejer vereineginge, door ’t sterk verandere vaan de indentiteit vaan us 2 parochies, ’t leie tekort bij vereineginge of door de polletiek en ‘t gekoze woeningbeleid, of ’t wegvalle vaan veuraonstaonde lui die zich inzètte veur de buurt, höbbe veer ouch dit jaor weer get hiel sjoens gevoonde: De Tuttebelle Club vaan Mestreech
Veur de motivatie vaan de kemissie, klik hei op: Motivatie  en beloert uuch hei-oonder get foto's vaan de coronaproof oetreiking

Aofgeloupe zaoterdag, 6 fibberwarie, zien veer same mèt de keender vaan de jäögraod en de tienergrôp veur de twiede week, weijer gegaange mèt eus sjariteitsbezeukskes.
Obbenuits höbbe veer de lui bezeuk die ziech inzètte veur eus vereineging, luikes die kraank zien of gewoen get aondach verdene in deze oonröstege tied. 
Gewoen eve vertèlle tot veer ze daankbaar zien, aon de luikes deenke en tot zie Pin mote Hawwe. D’r is leech aon ’t ind vaan d’n tunnel, meh ’t geit wel nog effekes dore. Mèt ’n klein kedoke en get vreunteleke wäördsjes wèlle veer ze 'n hertsje Hart Roed  oonder de reem steke. De koumende daog tot aon de vastelaovend goon veer gewoen weijer d'r mèt.

Hart RoedHart GeelHart GreunHAW PIN #veerzienvastelaovend

Beloert uuch de foto's op de volgende pagina:

Neve de Sjariteitsbezeukskes en de actie veur de lui die ziech in de zörg veur eus allemaol oet de naod wèrke, höbbe veer ouch get lui bedaank en oondersjeije mèt eus Haw Pin medaalje. Helaas mage veer ze dit jaor neet opspange, meh ze weurt op ’n sjoen meneer oetgereik.
Veer höbbe väöl leuke reacties gehad wie veer de medaalje geprizzenteerd höbbe op Facebook. D’r waore hiel get lui die de medaalje gere wouwe höbbe en dao groof geld veur gebooje höbbe. Helaas veur die lui, höbbe veer beslote tot de medaalje neet te kriege en al zeker neet te koup is. Veer hawwe vas aon eus aw traditie, die zeet: 

Hart RoedHart GeelHart Greun“ ’n medaalje kinste neet vraoge of koupe, ’n medaalje móste verdeene”Hart RoedHart GeelHart Greun 

Vaanoet die gedachte höbbe veer get lui goon bezeuke um ze te verrasse en veural te bedaanke veur wat zie veur eus vereineging of veur de vastelaovend in z’n algemein beteikene. Tot aon de vastelaovend zalle veer nog de nudege lui opzeuke en bedaanke!
Hij oonder ’n paar foto’s vaan lui boe veer zien langs gewees en die zelf dee foto op Facebook gezat höbbe.
 #veerzienvastelaovend

Beloert uuch de foto's op de volgende pagina:

Veendel 

Op verzeuk vaan ’n aontal lui höbbe veer nui club vlagge bestèld. Es geer interesse höb, daan kint geer die ouch bij us bestèlle. Ze zien in versjèllende maote en prijze te kriege:
70 x 100 cm à € 18,50 per stök
100 x 150 cm à € 29,50 per stök
Aander aofmetinge zien meugelek meh die moote veer bestèlle. 

Bestèlle kin op info@braniemeekers.nl      #veerzienvastelaovend

Hart RoedHart GeelHart Greun't Mestreechs Vastelaovendspakket is oetverkoch!Hart RoedHart GeelHart Greun
De 1.111 besjikbare pakkètte zien allemaol verkoch.
Geweldeg, meh wat nog sjieker is … is to veer daankzij de gooje verkoup en mèt mètwèrking vaan 't Elisabeth Strouven Fonds, leefs 222 pakkètte kinne donere aon Quiet Community Maastricht (www.quiet.nl). Hiel väöl daank veur al eur bestèllinge via CV de Braniemeekers of alle aander SMV vereineginge en de Keemeleers in Mestreech.
Veer goon deveur zörge tot dien pakkèt op zaoterdag 13 fibberwarie bij diech thoes weurt bezörg.
#veerzienvastelaovend #plezeerensjariteit

Zorgtoppers Bedaaank CollageAofgeloupe zoondag, 31 jannewarie, höbbe veer zoeväöl meugelek lui oet eus wieke Lummel & Nazareth die in de zörg wèrke goon bedaanke veur hunne inzat.
Vaanaof 6 oor in de vreuge mörge zien veer pósters goon plakke um ederein te bedaanke. Ouch de lui boe vaan veer neet weite tot zie in de zörg wèrke, wèlle veer zègke:
 Hart RoedHart GeelHart Greun
"DIECH BIS 'NNE TOPPER!!"Hart RoedHart GeelHart Greun

Bestuur CV de Kakpepers en CV de Braniemeekers #veerzienvastelaovend

Hart RoedHart GeelHart GreunLeef lui oet Lummel & Nazareth

Veer zien tot d'r al hiel get lui hun hoes, hun vinsters en gievels op 'n sjieke meneer geseerd höbbe veur de vastelaovend. 
Veer wèlle ederein dee nog neet geseerd heet vraoge dat dees week te doen.
Klik op 'nne foto veur vergroeting:
Verseerwedstrijd 1 Verseerwedstrijd 4 Verseerwedstrijd 5
Koumend weekend, 7 en 8 fibberwarie, geit de jury vaan de Kakpepers en de Braniemeekers door de straote en goon zie kieke wee 't aller sjoenste verseerd heet.
In die zelfde week kriege de winnaars vaan us beriech en zalle veer ouch de gewonne pries oetreike. De oeteindeleke winnaar weurt door us es wiekwinnaar veurgedrage aon de ‘Thoes verseerwedstrijd’ van stadscarnavalsvereineging De Tempeleers, die vaanaof 10 fibberwarie de winnaars bekint goon make. Veer hope tot Geer mèt zalt doen en veer de wieke Lummel & Nazareth en hopelek gans Mestreech, roed, geel en greun laote kleure.

Alvas bedaank ️ 

Naomes de besture en leie vaan
CV de Braniemeekers & CV de Kakpepers #veerzienvastelaovend

Aofgeloupe zaoterdag, 30 jannewarie, höbbe veer same mèt de keender vaan de jäögraod en de tienergrôp de ierste sjariteitsbezeukskes gedoon. Veer wèlle de lui die 't good kinne gebruke in dizze gekke tied 'n hertsje Hart Roed oonder de reem steke. Oondaanks 't slechte weer waor 't sjiek um get luikes mèt 'n bezeukske te verrasse. De koumende weke goon veer gewoen weijer d'r mèt.

HAW PINHart RoedHart GeelHart Greun  #veerzienvastelaovend

Beloert uuch de foto's op de volgende pagina:

Login

Prinsegallereij

Ga naar boven