Hart RoedHart GeelHart GreunLeef lui oet Lummel & NazarethHart RoedHart GeelHart Greun

De kemissie die ziech heet bezig gehawwe mèt de Thoes Verseerwedstrijd heet aofgeloupe zoondag in Lummel & Nazareth gejureerd en de knoup doorgehak.
Venaovend zien de winnaars bekind gewore en höbbe veer hun verierd mèt ’n bezeukske en ‘ne sjoene pries. ’n pakkèt um de koumende vastelaovendsdaog good door te kinne koume. Cindy Quaden en Ted de Vrees naomes CV de Kakpepers en Jos Rokx en Marcel Coolen naomes CV de Braniemeekers hadde de ier um de winnaars te bedaanke en te fêtere. De winnaars: Femilie Pas (Nazareth) en femilie Smeets (Lummel).
Es extra weure zie es wiekwinnaar veurgedrage aon de “Thoes Verseerwedstrijd” vaan de Tempeleers. Wee wèt, valle zie astrein dao ouch nog in de prijze.

Naomes de besture en leie vaan
CV de Braniemeekers & CV de Kakpepers vaan harte perficia!!!
#veerzienvastelaovend
Bekiek uuch hei-oonder get foto's:

De ontvaangers vaan de Hoegste oondersjeijing

1984
Mevr. van Vlokhoven
1985
Dhr. Hermans
1986
Dhr. Heijnens
1987
Buurtraod Lummel
1988
Math Meulenberg
1989
Eugene Braken
1990
Mevr. Huveneers
1991
Dhr. Beckers
1992
Lieske Krapels
1993
Hans Volders  2 x 11
1994
Bertha v/d Hof
1995
Dhr. Bruijnen
1996
Jean Theunissen
1997
Antoinette Janssen
1998
Mevr. Ummels
1999
Leo Kochen
2000
Appie Kars
2001
Raymond Huveneers
2002
Jean Ackermans
2003
Wim Gorren
2004
Mat Brüll 3 x 11
2005
Mevr. en Dhr. Loeffen
2006
Jean Muijtjens
2007
Jo Boetsen
2008
Frans Ritz
2009
Vriendenkoer 1882
2010
Elly Oudmans – Hermans

2011
Pie Feyt

2012
Pierre Ekkerink
2013
Jäögraod Braniemeekerkes
2014
Stiechting Buurtbelangen Nazareth.

2015
Monique Ruyters

2016
Stichting Kinderboerderij
Limmel

 2017
Toneelgroep
Limmel

 2018
Horrie Geraerds

 2019
Bejaarde- en Invalidevereiniging
2020
Straotfeeste  Kasteel  Rimburglaan
 2021
Tuttebelle Club
Mestreech
   

2021 HO 7
Ein vaan de hoegtepunte vaan ‘t jaor is veur väöle vaan Lummel en Nazareth en ouch veur us, de touwkinning vaan de Hoegste Oondersjeiing vaan ‘t jaor. De Hoegste Oondersjeijing weurt jaorleks touwgekind aon ‘nne persoen, ‘nne gróp, vereineging of stiechting die zich zoonder de tesse te völle of mèt de boors veuroet te loupe op vrijwèllege basis inzet veur de gemeinsjap Lummel en/of Nazareth. Allewel en oondaanks tot ’t eders kier lestiger weurt door ’t opdoeke vaan miejer vereineginge, door ’t sterk verandere vaan de indentiteit vaan us 2 parochies, ’t leie tekort bij vereineginge of door de polletiek en ‘t gekoze woeningbeleid, of ’t wegvalle vaan veuraonstaonde lui die zich inzètte veur de buurt, höbbe veer ouch dit jaor weer get hiel sjoens gevoonde: De Tuttebelle Club vaan Mestreech
Veur de motivatie vaan de kemissie, klik hei op: Motivatie  en beloert uuch hei-oonder get foto's vaan de coronaproof oetreiking

Aofgeloupe zaoterdag, 6 fibberwarie, zien veer same mèt de keender vaan de jäögraod en de tienergrôp veur de twiede week, weijer gegaange mèt eus sjariteitsbezeukskes.
Obbenuits höbbe veer de lui bezeuk die ziech inzètte veur eus vereineging, luikes die kraank zien of gewoen get aondach verdene in deze oonröstege tied. 
Gewoen eve vertèlle tot veer ze daankbaar zien, aon de luikes deenke en tot zie Pin mote Hawwe. D’r is leech aon ’t ind vaan d’n tunnel, meh ’t geit wel nog effekes dore. Mèt ’n klein kedoke en get vreunteleke wäördsjes wèlle veer ze 'n hertsje Hart Roed  oonder de reem steke. De koumende daog tot aon de vastelaovend goon veer gewoen weijer d'r mèt.

Hart RoedHart GeelHart GreunHAW PIN #veerzienvastelaovend

Beloert uuch de foto's op de volgende pagina:

Neve de Sjariteitsbezeukskes en de actie veur de lui die ziech in de zörg veur eus allemaol oet de naod wèrke, höbbe veer ouch get lui bedaank en oondersjeije mèt eus Haw Pin medaalje. Helaas mage veer ze dit jaor neet opspange, meh ze weurt op ’n sjoen meneer oetgereik.
Veer höbbe väöl leuke reacties gehad wie veer de medaalje geprizzenteerd höbbe op Facebook. D’r waore hiel get lui die de medaalje gere wouwe höbbe en dao groof geld veur gebooje höbbe. Helaas veur die lui, höbbe veer beslote tot de medaalje neet te kriege en al zeker neet te koup is. Veer hawwe vas aon eus aw traditie, die zeet: 

Hart RoedHart GeelHart Greun“ ’n medaalje kinste neet vraoge of koupe, ’n medaalje móste verdeene”Hart RoedHart GeelHart Greun 

Vaanoet die gedachte höbbe veer get lui goon bezeuke um ze te verrasse en veural te bedaanke veur wat zie veur eus vereineging of veur de vastelaovend in z’n algemein beteikene. Tot aon de vastelaovend zalle veer nog de nudege lui opzeuke en bedaanke!
Hij oonder ’n paar foto’s vaan lui boe veer zien langs gewees en die zelf dee foto op Facebook gezat höbbe.
 #veerzienvastelaovend

Beloert uuch de foto's op de volgende pagina:

Login

Prinsegallereij

Ga naar boven